Baka István: Szekszárdi mise – monodráma

„Provinciális magányából egy különös levél hívja Séner Jánost az Ezredév megünneplésére készülő székesfővárosba. Ez a levél, amely egész létében fölkavarja, annak reménységével kecsegtet, hogy egy poros kottahalmazban Liszt Ferenc Szekszárdi miséjének eltűnt, eredeti partitúrája rejtőzik. A csalódás porig sújtja, majd újdonsült ismerősével megtekinti az ezredévi kiállításokat. Az ismerős, aki a ballon captif kosarában felviszi őt a magasba, hogy Budapest panorámájával elkápráztassa, természetesen maga a Sátán.
        A pokolbéli viharban aztán Séner eszméletét veszti, lelke azonban körbejár, miközben régi látomásai beteljesednek. A Szekszárdhoz közeledő éjszakai hajón maga Liszt Ferenc fogadja, aki halála tizedik évfordulóján föltámadt, hogy elégtételt adjon Sénernek élete kiúttalanságáért: hazatérve, a szekszárdi templomban, az éjféli misén Séner János vezényli majd a Messe Sexardique-ot, a Mester orgonakísérete mellett.
        Hajnalban senki sem érti, hogyan került Séner a bezárt templomba, arcán a boldog halottak üdvözült mosolyával, hóna alatt divatjamúlt nótaköltők profán szerzeményeivel.”
(Csapody Miklós)

A Baka István kisregényből készült monodráma különlegességet tartogat a nézőknek, hiszen a történet valamennyi szereplőjét egyazon színész jeleníti meg a színpadon. A szokatlan megoldás egyrészről lehetőséget ad, hogy a kis térben díszletek, kellékek nélkül számos (térben és időben igen távoli) helyszín teremtődhessék meg a befogadó számára, másrészt úgyszólván leheletközelségbe hozza Baka szándékát: „A Szekszárdi mise (...) a kisvárosi embernek a lelki habitusát próbálta valamilyen módon megrajzolni. Magamat írtam meg Séner Jánosban, de magamat írtam meg Liszt Ferencben is, mert lényemnek ez a kettőssége megvolt. A leszorítottság – és ugyanakkor az, hogy több vagyok a környezetemnél.”

Szekszárdi mise - ajánló

 
  Légy hálás, hogy a miénk vagy, Franci...!  
Hát valóban nem ismer meg, Séner úr...
Légy hálás, hogy a miénk vagy, Franci...!
Ne feledje - éjfélkor találkozunk...!
Ne, kérem ne...! Féléve temettem el az uramat!

Az előadás időtartama: 75 perc (rövidített változat: 40 perc)
Helyigény: 5x4 m játéktér
Technikai igény: zenei hangosítás


© Orbán György 2012 – minden jog fenntartva