„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is !” – monodráma József Attila verseiből

„Lágy, komor zene szól, egy szürke köpenyes férfi lép a színpadra, és a világba vetettség kétségbeesésével, zavarba ejtő éleslátással, keserűen szól a kegyetlenség rendjéről hol eltűnődve, hol a ritmus lendületével. Miután köszöntötte Freudot, Eszmélet, majd bőgő hangja, és következik az est legérzékenyebb része. Az előadó a közönségnek háttal, arctalanul szól a mamához a távolból, és a zsúfolásig telt nézőtéren együtt lélegezik közel száz ember.Az anya, mindenki számára a legfontosabb lelki kötelék.
Bőgő zeng. Egy kisgyerek sír.
Ettől kezdve már másként szólnak mind a versek, az érzelmekkel teli személyes líra dalai. A » Karóval jöttél « , az utolsó költemény, és a félbehagyott Reménytelenül:
» (…) A semmi ágán ül szivem, / kis teste hangtalan vacog, / köréje gyűlnek szeliden / s nézik, nézik a csillagok. « Az előadó hexametert rajzol a függönyre.
» Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is! « ” (Kovács Etelka kritikája)

Az 50 perces előadás a versek segítségével kíséri végig az Embert az Eszmélés – Megtöretés – Pusztulás via crucisán. Az előadó nem szokványos emlékműsort állított össze József Attila műveiből. Szándéka sokkal inkább a verssorokból kiolvasható tragikus életpálya, a szükségszerű pusztulás anatómiájának pódiumra állítása, a zseni és a halálraítélt lélek kilátástalan küzdelmének érinthetővé tétele. A színpadi eszközökkel megfogalmazott előadásban többek között a József Attila-életmű legismertebb művei (Kései sirató, Eszmélet, Levegőt!, Nagyon fáj, Mama, Kései sirató, Tudod, hogy nincs bocsánat..., Reménytelenül stb.) nyújtanak ráismerési lehetőséget a modern világ léleknyomorító voltára, a tiszta szándékú, zseniális elmének a gépvilággal vívott hiábavaló, eleve esélytelen harcára.

Az előadásból a Főnix Tv készített adaptációt.

A boszorkák kofák, kasok A titkokat ne lesd meg... Akár egy halom hasitott fa... Félek a büntetéstől... Földtől eloldja az eget a hajnal... Kékítőt old az ég vizében... Plakát
A boszorkák kofák, kasok A titkokat ne lesd meg... Akár egy halom hasitott fa... Félek a büntetéstől... Földtől eloldja az eget a hajnal... Kékítőt old az ég vizében... Plakát Szegeden

Az előadás időtartama: 45 perc
Helyigény: 4x5 m játéktér
Technikai igény: kb. 70x100x200 méretű dobogó (pl. asztalokból), zenei hangosítás


© Orbán György 2012 – minden jog fenntartva